ครอบครัว พ.ต.ท. ชาลี ทองอุ่น

ครอบครัวพันตำรวจโทชาลี ทองอุ่น

บริจาคเงิน 200,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจบาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่
เเละจัดซื้อเครื่องมือทางการเเพทย์ให้หอผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลตำรวจ
2 พฤษภาคม 2567