ชมรมเเม่บ้านนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 41

ชมรมเเม่บ้านนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 41

บริจาคเงิน 746,650.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเเพทย์ มอบให้กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
26 ธันวาคม 2566