พลตำรวจโทหญิง อัญชนา ศรีทรงผล

พลตำรวจโทหญิง อัญชนา  ศรีทรงผล

บริจาคเงิน 1,000,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อใช้ในกิจการศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ
7 พฤศจิกายน 2566