สมาคมราชกรีฑาสโมสร

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

บริจาคเงิน 200,000.- บาท
เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7 มิถุนายน 2566