ทุนการกุศลสมเด็จย่า

ทุนการกุศลสมเด็จย่า

บริจาคเงิน 500,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
31 ตุลาคม 2565