สมาคมราชกรีฑาสโมสร

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

บริจาคเงิน 200,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
8 มิถุนายน 2565