พล.ต.ท.หญิง สุวัฒนา เเละครอบครัว

พล.ต.ท.หญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์ เเละครอบครัว

บริจาคเงิน 300,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อปรับปรุงห้องฉุกเฉินเเละอุบัติเหตุ (ER NEGATIVE) โรงพยาบาลตำรวจ
17 มิถุนายน 2563