สมาคมราชกรีฑาสโมสร

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

บริจาคเงิน 200,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อสมทบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลตำรวจ
22 พฤษภาคม 2563