ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเเห่งชาติ จำกัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเเห่งชาติ จำกัด

บริจาคเงิน 50,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการเเพทย์,ค่ายา/เวชภัณฑ์ เเละค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลตำรวจ

7 พฤษภาคม 2563