สหประกันชีวิต

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริจาคเงิน 100,000.- บาท
ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเเพทย์เพื่อสู้ภัยโควิค-19
21 เมษายน 2563