ร.ต.ต. ทรงศักดิ์ พูลสวัสดิ์

ร้อยตำรวจตรี ทรงศักดิ์ พูลสวัสดิ์

บริจาคเงิน 40,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์
2 พฤศจิกายน 2561