ทุนการกุศลสมเด็จย่า

ทุนการกุศลสมเด็จย่า

บริจาคเงิน 500,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
30 ตุลาคม 2561