ครอบครัวคุณพ่อบั๊กเซ่ง เเซ่จิว

ครอบครัวคุณพ่อบั๊กเซ่ง เเซ่จิว

บริจาคเงิน 160,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเเพทย์ให้หน่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลตำรวจ
31 สิงหาคม 2561