คุณขวัญ อุษามณี

คุณขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ และแฟนคลับ

บริจาคเงิน 110,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
31 มีนาคม 2561