คณะนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

คณะนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่นที่ 15-17
โดย ดร. รุจนะ เทียนศรี

บริจาคเงิน 1,000,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเเพทย์ ของโรงพยาบาลตำรวจ

23 มีนาคม 2561