คุณอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์

คุณอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์

บริจาคเงิน 450,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเเพทย์ให้ I.C.U ศัลยกรรม
16 มกราคม 2561