พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร และคณะภาคเอกชน

บริจาคเงิน 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
ให้แก่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ

31 กรกฎาคม 2560