ร้านยามูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

วัน เวลา ทำการ:

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ปิดทำการ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา อุปกรณ์การแพทย์และอื่น ๆ ที่ไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลตำรวจและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ และประชาชนทั่วไป
  2. เพื่อนำรายได้มาส่งเสริมกิจการโรงพยาบาลตำรวจ

 

สถานที่ตั้ง:

ชั้น 1 อาคารมงคลกาญจนา โรงพยาบาลตำรวจ

โทร. 0 2207 6134