นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ


นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ

บริจาคเงิน 5,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย

14 กันยายน 2559