คุณเยาวลักษณ์  พงศ์พรพรต


คุณเยาวลักษณ์  พงศ์พรพรต (ในนาม คุณแม่ลี่เม้ง แซ่ลิ้ม)

มอบเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง

ให้หน่วย ไอ.ซี.ยู. ศัลยกรรม, อุบัติเหตุ, ศัลยกรรมประสาท,อายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ