พันตำรวจเอกหญิง ศิริวรรณ หนองบัวล่าง


พันตำรวจเอกหญิง ศิริวรรณ หนองบัวล่าง

บริจาคเงิน 90,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่อง AED ให้กลุ่มงาน X-RAY

22 เมษายน 2559