ใบสั่งจองพระนิรันตราย

ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยการสั่งจองพระนิรันตราย สามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองพระนิรันตราย ตามลิงค์ด้านล่าง