คุณนภัทร อินใจเอื้อ


คุณนภัทร อินใจเอื้อ

มอบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อโครงการผ่าตัดต้อกระจก 89 ดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศล

3 ธันวาคม 2559