คุณปิยะ จิตตาลาน

คุณปิยะ จิตตาลาน

บริจาคเงิน 8,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงตกแต่งห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง อาคารมหาภูมิพลฯ

15 ธันวาคม 2559