ติดต่อเรา

 

สถานที่ตั้งมูลนิธิฯ 
ที่ตั้ง :  อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ 
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10330
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  0-2207-6000 ต่อ 10243-10245
แฟกซ์ :  0-2253-7999
โทรศัพท์มือถือ :  08-8002-8699
อีเมล :  foundation.police.go.th@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.fpghthai.org
แผนที่ :  -

แบบฟอร์มติดต่อกลับ