บริจาค

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  "อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา"

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารรวมให้บริการแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ

 

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ก่อตั้งมา 60 ปีเศษแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ให้การรักษาข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน ในปัจจุบันผู้ป่วย โดยเฉพาะประชาชน ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะโรงพยาบาลตำรวจ สามารถที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ในทุกๆ โรค ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยเอง

 

จากการที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และจากการที่อาคารซึ่งรองรับผู้ป่วยไว้ให้การตรวจรักษามีสถาพเก่าแก่มาก ทุรดโทรม คับแคบ ไม่เพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลตำรวจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น อาคารรวมให้บริการแก่ผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดของโรงพยาบาล สูง 20 ชั้น เป็นอาคารที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก และรับผู้ป่วยในไว้ให้การรักษา ภายในอาคารจะประกอบด้วยหน่วยบริการผู้ป่วยนอกทุกสาขา สำหรับผู้ป่วยในนั้น จะประกอบด้วย หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก หอผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เคมีบำบัด ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์ล้างไต ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อัลตร้าซาวน์ สำนักงาน ห้องประชุม โภชนาการ โรงซักฟอก เป็นต้น

 

อาคารรวมที่จะให้บริแก่ผู้ป่วยหลังใหม่นี้ ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากทางราชการ แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย การตกแต่งห้องพักผู้ป่วย ผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ห้องผ่าตัดและอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก มูลนิธิฯ จึงใครขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดเมตตาสนับสนุนการก่อสร้างอาคารรวมให้บริการแก่ผู้ป่วยหลังนี้

 

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านคงจะให้ความเมตตาในการบริจาคเงิน และเชิญชวนญาติมิตร ให้ร่วมบริจาคตามศรัทธาด้วย เพราะมิใช่เพียงจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้พ้นทุกขเวทนาจากการเจ็บป่วยหรือพิการเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ท่านจะได้รวมน้ำใจกับทางราชการ สร้างอาคารรวมให้บริการแก่ผู้ป่วย น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส ทรงพระชนมพรรษา 84 พรรษา อีกด้วยได้รับพระราชทานชื่ออาคาร "มหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา"  จึงขอกราบเรียนเชิญชวนมายังท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้